top of page

Voor wie is FietsmaatjesBreda bedoeld?

De doelgroep van FietsmaatjesBreda zijn onze gasten: mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking waardoor zij niet zelfstandig kunnen of durven fietsen. Door hun beperking komt het vaak voor dat zij beweging en zingevende activiteiten missen. Ook zijn ze soms eenzaam omdat zij niet meer deel kunnen nemen aan groepsactiviteiten in hun woonplaats. We doelen voornamelijk op mensen die zowel thuis als in een zorgcentrum verblijven.


Voor alle duidelijkheid kunnen onze gasten verdeeld worden in diverse subdoelgroepen. Deze subdoelgroepen zijn uiteraard weer verder op te splitsen. Zit u in de zorg dan zal dit voor u bekend overkomen.Lichamelijke beperkingen:

  • Motorische beperking, bijvoorbeeld: reumatische aandoening, ziekte van Parkinson of een tijdelijke beperking zoals een gebroken been.

  • Organische beperking, bijvoorbeeld: ME/CVS, diabetes, longaandoeningen, hart- en vaatziekten of een verminderde conditie door ouderdom.

  • Zintuiglijke beperking: auditief of visueel

Neurobiologische ontwikkelingsstoornis:

  • Verstandelijke beperking

  • Dementie

  • Autismespectrumstoornis

  • Overige neurobiologische stoornissen

Definities en daarmee de geschatte omvang van het aantal mensen met een beperking lopen uiteen. Geschat wordt dat 12-13% (ca. 2.125.000 mensen) van de Nederlandse bevolking een lichamelijke beperking heeft die het functioneren beperkt (CBS, 2018;Duijf, 2015). In Nederland zijn er 254.000 tot 270.000 mensen (2016) met dementie (Volksgezondheidsinfo,2019A). Naar schatting hebben 142.000 mensen (0,83% van de bevolking, 2013) een verstandelijke beperking (Volksgezondheidsinfo,2019B). Een deel van deze groepen kan door de beperking niet (meer) zelfstandig fietsen, maar kan op een duofiets wel zitten en/of fietsen en wil dit ook.


Sommige subdoelgroepen vragen om een specifieke werkwijze. Bijvoorbeeld een gast met een ernstig visuele beperking, waar een speciale vrijwilliger bij gezocht moet worden. Deze vrijwilliger functioneert voor als haar/zijn “ogen”. Een goede klik is hierbij extra belangrijk. Of bijvoorbeeld een andere gast met dementie, die is opgenomen op een gesloten afdeling in een zorginstelling. De gast kan beperkt impulsen aan en kan niet goed praten. De vrijwilliger moet hier goed mee om kunnen en willen gaan.


Voor huisartsen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten is een recept voor fietsmaatjesbreda een therapeutische optie die ongezien veel goed doet. Ook ter ontlasting van de mantelzorger die doorgaans ook in hun praktijk zit. De zorgmedewerkers kunnen een extra duwtje in de goede richting geven en patiënten stimuleren tot een proefritje.


Een huisarts bij de landelijke stichting benadrukt dat fietsmaatjes niet alleen voor degene die rechts op de fiets zit, gezond en goed is, maar ook voor de vrijwilliger (maatje) aan de linkerkant: “mensen en vooral mannen, die altijd gewerkt hebben en daarna niet veel meer om handen hebben, daar is het een prima remedie voor. Weer naar buiten, bewegen en contact hebben met anderen. Dat geeft zin aan het leven.”


Ook kan iemands laatste wens in vervulling gaan. Dezelfde huisarts stimuleerde een patiënt met terminaal hartfalen uit zijn praktijk wier laatste wens met fietsmaatjes in vervulling kon worden gebracht. Zij wilde graag nog een keer naar buiten. Ze heeft nog twee ritjes met een vrijwilliger op een duo fiets kunnen maken.


Fietsmaatjes Breda streeft er naar samen met diverse lokale organisaties onderzoekpilots onder specifieke doelgroepen te doen door ontwikkeling en inzicht in de impact van het gebeuren.


Tot slot is het ook goed om stil te staan voor wie fietsmaatjes niet geschikt is. Bij voorbeeld mensen met een beperking waardoor fietsen onveilig is, zoals zware epilepsie of mensen met zwaardere cognitieve problemen. Maar ook voor mensen die wel zelfstandig kunnen fietsen of mensen die zwaarder wegen dan 120 kg. Dit laatste in verband met de veiligheidsvoorschriften van de fabrikant van de duo fietsen.


Voor de specifieke invulling van het aannamebeleid voor gasten wordt per lokale organisatie coördinatoren aangesteld door het bestuur. Zij houden met zowel de gasten als de vrijwilligers een intakegesprek. Op deze wijze kan door de coördinator de gewenste match geregeld worden.

Stichting Fietsmaatjes Breda, secr.: Valkenlaar 32, 4854 GR Bavel

KvK: 81803133, Bank: NL56 INGB 0006 8066 66; ANBI

Aanmelden Gasten en vrijwilligers (maatjes): ton@fietsmaatjesbreda.nlComments


bottom of page